INERTA MASTIC MIOX

INERTA MASTIC MIOX jest dwuskładnikową farbą epoksydową o niskiej zawartości rozpuszczalników, pigmentowaną błyszczem żelaza - MIOX. Kolor szary i czerwony oprócz MIOX-u pigmentowany jest również aluminium.

Do reperacji istniejących powłok na podłożu stalowym, w systemach malarskich K41, K46, K56 i K60, kiedy warunki techniczne nie pozwalają na czyszczenie strumieniowe powierzchni, a także do aplikacji malowania pędzlem, gdy wymagane jest uzyskanie grubej warstwy farby podczas jednokrotnego malowania. Farba nadaje się również do stosowania w malarniach.

Farba charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża oczyszczonego metodami ręcznymi, ma dobrą odporność na działanie chemikaliów i wody. Zapewnia dobrą adhezję farbom nawierzchniowym. Jest dostępna z utwardzaczem w wersji zimowej: INERTA MASTIC WINTER HARDENER, gdy malowanie jest przewidywane w temperaturze niższej niż +10oC. Farba spełnia warunki szwedzkiej normy SSG 1021-GK.

© IMPA Farby Przemysłowe - Wszelkie prawa zastrzeżone