TEKNOZINC 90 SE

TEKNOZINC 90 SE jest dwuskładnikową, rozpuszczalnikową farbą epoksydową o dużej
zawartości pyłu cynkowego.
ZASTOSOWANIE Przeznaczona do stosowania jako warstwa gruntowa w powłokowych systemach
poliuretanowych, chlorokauczukowych i epoksydowych.
WŁAŚCIWOŚCI TEKNOZINC 90 SE zabezpiecza stal przed korozją podpowłokową i zapewnia odporność
korozyjną w ekspozycji konstrukcji na warunki atmosferyczne nawet bez warstw
nawierzchniowych.
Farba spełnia warunki normy ISO 12944-5 oraz BSK99. Zawartość cynku w suchej powłoce
wynosi min. 90% wagowo.
Farba spełnia wymagania szwedzkiej normy SSG 1022-GB.
W temperaturach poniżej +100C stosować utwardzacz TEKNOZINC SE WINTER
HARDENER (DS. nr 1885)

© IMPA Farby Przemysłowe - Wszelkie prawa zastrzeżone