EPINOX 77

Farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C).

Do gruntowania: kadłubów statków stalowych i konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej, konstrukcji stalowych i żeliwnych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych. Do samodzielnego zabezpieczenia: konstrukcji i elementów stalowych w budownictwie, w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki, stalowych zbiorników na szereg mediów chemicznych, między innymi: wodę, ścieki, produkty ropopochodne, ładowni i powierzchni wewnętrznych na statkach

Powłoka z półpołyskiem, elastyczna, twarda i odporna na działanie niszczących czynników mechanicznych. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego i silnikowego, benzyny oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Powłoka odporna na działanie czynników występujących przy ochronie katodowej konstrukcji. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

© IMPA Farby Przemysłowe - Wszelkie prawa zastrzeżone