System FLAME STAL

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI


Przedstawiamy Państwu system FLAME STAL, dla zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych, o profilach otwartych i zamkniętych, pracujących na zewnątrz lub wewnątrz obiektów, w tym powierzchni ocynkowanych. System ogniochronny z farbą pęczniejącą FLAME STAL FPS tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę, odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, także atmosfery przemysłowej(kategorie agresywności korozyjnej wg PN-ISO-12944 cz.2 od C1-C5M)

System FLAME STAL składa się z trzech warstw:

  • farba gruntująca, epoksydowa TEKNOPLAST PRIMER 3
  • podstawowa warstwa farby pęczniejącej FLAME STAL FPS
  • farba poliuretanowa, nawierzchniowa TEKNODUR 50

Przed przystąpieniem do stosowania systemu należy skonsultować się z doradcą technicznym producenta lub dystrybutora farby. Zabezpieczenia ogniochronne mogą być wykonywane tylko przez przeszkolone firmy , które otrzymały lub posiadają ważną Licencję Wykonawcy.

DOSTAWCA ZAPEWNI PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW I ZAPEWNI AUTORYZACJĘ WYKONAWCY.

Grubość nakładanej warstwy farby w zestawie ognioochronnym zależy od :

  • wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej, w przypadku gdy nie jest podana, T kr = 500C dla odporności ogniowej 60 minut (klasa R60) i T kr = 550C dla odporności ogniowej 15 i 30 minut (klasy R15 i R30)
  • masywności konstrukcji
  • kształtu profilu (otwarte, zamknięte)
  • żądanego czasu ochrony konstrukcji przed działaniem temperatury

 

INFORMACJE O POZOSTAŁYCH FARBACH SYSTEMU

MALOWANIE PODKŁADOWE FARBĄ EPOKSYDOWĄ TEKNOPLAST PRIMER 3
Do wymalowania warstwy podkładowej należy użyć farby epoksydowej, minimalna grubość na sucho 60µm(40 µm dla środowiska C1,C2).
Farba TEKNOPLAST PRIMER 3 jest odporna na działanie chemikaliów i rozpuszczalników, oleje, smary, silne ścieranie. Może być stosowana na stal, ocynk, aluminium, blachy cienko-walcowane i stal kwasoodporną. Farba bardzo szybko tworzy powłokę, toleruje krótki odstęp czasu do nakładania kolejnych warstw. Występuje z utwardzaczem (dodatkowo także w wersji zimowej Winter)

Grubość suchej powłoki: 60 µm
Zużycie teoretyczne dla tej grubości:  0,1 ltr./m²
 

MALOWANIE NAWIERZCHNIOWE FARBĄ POLIURETANOWĄ TEKNODUR 50

Wymalowania należy wykonać dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową dwuskładnikową (dostępna w połysku, półpołysku).Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa. Tworzy powlokę o doskonałej odporności mechanicznej i na działanie warunków atmosferycznych.
Do wymalowania warstwy nawierzchniowej należy użyć farbę poliuretanową, grubość powłoki na sucho:

  • środowisko korozyjności C1-C3: 60 µm
  • środowisko korozyjności C4: 80 µm
  • środowisko C5-I-C5-M: 120µm

Grubość suchej powłoki: 60-120 µm
Zużycie teoretyczne dla tej grubości:  0,11-0,21 ltr./m²

Nowością wśród farb pęczniejących jest cienkowarstwowa wodorozcieńczalna farba pęczniejąca do wykonywania zabezpieczeń ognioochronnych elementów stalowych. Farba FIREFILM 70 - 120 była testowana i uzyskała aprobatę wg UNI EN 13381-8:2010 jako zabezpieczenie ognioochronne do 120 min. Farba posiada doskonałe własności aplikacyjne i estetyczny wygląd powłoki. Farba jest przeznaczona do zastosowań wewnętrznych i jest kompatybilna z farbami nawierzchniowymi o różnorodnej palecie kolorów oraz z różnymi rodzajami farb podkładowych. Powłoka ognioochronna jest łatwa do napraw i uzupełniania.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nazwa dokumentu 
 Informacja techniczna Flame Stal FPS  pobierz
 Aprobata techniczna  pobierz
 Deklaracja zgodności  pobierz
 Certyfikat zgodności  pobierz
 Atest higieniczny  pobierz
Farba podkładowa Teknoplast Primer 3 - karta techniczna  pobierz
Farba podkładowa Teknoplast Primer 3 - karta charakterystyki  pobierz
Informacja techniczna Firefilm 70-120  pobierz
Europejska aprobata techniczna  pobierz

 


 

Copyright © IMPA Dystrybucja.