Rodzaje farb

W poniższych tabelach prezentujemy farby z podziałem na zastosowanie i rodzaj żywicy.
 

GRUNTY
Nazwa Właściwości Karta techniczna Karta charakterystyki
Do czasowej ochrony
EPINOX 60  Farba epoksydowa do gruntowania do czasowej ochrony konstrukcji, głównie zbiorników, przeznaczonych do przechowywania lub transportu paliw.  POBIERZ  POBIERZ
EPIWELD czerwony  Farba etylokrzemianowo-cynkowa, jednoskładnikowa, szybko schnąca oraz samorzutnie utwardzająca się pod wpływem wilgoci atmosferycznej.  POBIERZ  POBIERZ
Alkidowe
OLIKOR FC  Farba alkidowa modyfikowana przeciwrdzewna fosforanowa przeznaczona do gruntowania konstrukcji i elementów stalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych.  POBIERZ  POBIERZ
Lakiery epoksydowe
EPINOX 12  Lakier epoksydowy dwuskładnikowy służący między innymi do gruntowania powierzchni betonu, tynków i ceramiki (w tym posadzek ) przed nakładaniem zestawów epoksydowych z którymi może być stosowany w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej.  POBIERZ  POBIERZ
Epoksydowe - pigmentowane barierowo
EPIRUSTIK 2000  Farba epoksydowa dwuskładnikowa do gruntowania, grubopowłokowa o grubości 100 mikronów na stal i beton.  POBIERZ  POBIERZ
Epoksydowe - pigmentowane aluminium
 EPIRUST  Farba epoksydowa dwuskładnikowa, cienko powłokowa do gruntowania konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych zarówno w atmosferze jak i w zanurzeniu.  POBIERZ  POBIERZ
 EPIRUST 2002  Farba epoksydowa do gruntowania, modyfikowana, szybkoschnąca. Farba może być nakładana na wilgotne i gorzej przygotowane podłoża. Charakteryzuje się bardzo szybkim utwardzaniem również w temperaturach ujemnych.  POBIERZ  POBIERZ
 EPIRUSTIX  Farba epoksydowa dwuskładnikowa, grubopowłokowa o grubości 100 mikronów do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i aluminiowych eksploatowanych w atmosferze jak i w wodzie.  POBIERZ  POBIERZ
Epoksydowo-cynkowe
 EPINOX 21  Farba epoksydowa dwuskładnikowa, wysokocynkowa, grubopowłokowa do gruntowania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej i przemysłowej.  POBIERZ  POBIERZ
Epoksydowe - pigmentowane fosforanem cynku   
 EPINOX 22  Farba epoksydowa z aktywnym pigmentem-fosforanem cynku, tiksotropowa, grubopowłokowa do gruntowania konstrukcji stalowych, ocynkowanych, aluminiowych i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej.  POBIERZ  POBIERZ
 EPINOX 82  Farba epoksydowa do gruntowania, grubopowłokowa tiksotropowa, pigmentowana fosforanem glinowo-cynkowym podnoszącym adhezję do podłoża oraz właściwości antykorozyjne, utwardzana w niskich temperaturach (do –5 st. C)  POBIERZ  POBIERZ
Epoksydowe - pigmentowane MIO
 EPINOX 76  Farba epoksydowa, barierowa, dwuskładnikowa specjalna do gruntowania i samodzielnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, żeliwnych lub betonowych odporna na szereg czynników chemicznych i oddziaływanie mechaniczne.  POBIERZ  POBIERZ
 EPINOX 77  Farba epoksydowa, barierowa, dwuskładnikowa specjalna do gruntowania i samodzielnego zabezpieczania konstrukcji stalowych, żeliwnych lub betonowych odporna na szereg czynników chemicznych i oddziaływanie mechaniczne.  POBIERZ  POBIERZ
 EPINOX 98  Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, barierowa, pigmentowana miox`em, do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w środowiskach agresywnych.  POBIERZ  POBIERZ
Krzemianowo-cynkowe
 GALWASOL 19  Farba etylokrzemianowo-cynkowa, jednoskładnikowa, szybko schnąca oraz samorzutnie utwardzająca się pod wpływem wilgoci atmosferycznej.  POBIERZ  POBIERZ
Winylowe
 UNIWIN W  Farba przeciwkorozyjna winylowa, cienkowarstwowa.  POBIERZ  POBIERZ
GRUNTOEMALIE
Epoksydowe
EPINOX 50 PS 30  Farba epoksydowa, dwuskładnikowa, tiksotropowa, utwardzana aminą cykloalifatyczną, o wysokiej zawartości części stałych.  POBIERZ POBIERZ
Winylowe
DAMAX  Farba poliwinylowa szybko wysychająca przeznaczona do zabezpieczania konstrukcji stalowych ocynkowanych i aluminiowych,  POBIERZ  POBIERZ
EMALIE
Akrylowe
CHEMOWIN A Emalia nawierzchniowa akrylowa modyfikowana chemoodporna, półmatowa.  POBIERZ POBIERZ
EMAWIN A Emalia nawierzchniowa akrylowa modyfikowana chemoodporna, półmatowa.  POBIERZ  POBIERZ
Epoksydowe
EPINOX 54  Farba epoksydowa dwuskładnikowa, nawierzchniowa do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w warunkach agresywnych korozyjnie: w atmosferze przemysłowej i chemicznej, w wodzie, roztworach soli i alkaliów, w produktach naftowych itp.  POBIERZ  POBIERZ
EPINOX 55 PS 60/90 Emalia epoksydowa nawierzchniowa. Powłoka dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, oleju napędowego oraz niektórych węglowodorów alifatycznych.  POBIERZ  POBIERZ
Poliuretanowe
EMAPUR AS Emalia poliuretanowa, dwuskładnikowa. Powłoka dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne.  POBIERZ  POBIERZ
EMAPUR HBS  Poliuretanowa emalia grubopowłokowa przeznaczona do ostatecznego malowania konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej. Tworzy powłokę wysoce dekoracyjną, dobrze przyczepną do podłoża, twardą oraz odporna na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i czynniki atmosferyczne, roztwory soli i alkaliów, rozcieńczone roztwory kwasów oraz produkty ropopochodne  POBIERZ  POBIERZ
EMAPUR PS  Dwuskładnikowa emalia poliuretanowa w trzech wersjach różniących się połyskiem: 90, 60 30. dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda oraz odporna na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie słoneczne i agresywne czynniki atmosferyczne, wodę rzeczną, morską i sanitarną, roztwory soli i alkaliów oraz okresowe działanie rozcieńczonych roztworów kwasów, ropę naftową, oleje napędowe oraz niektóre rozpuszczalniki.  POBIERZ  POBIERZ
EMAPUR TS 60  Emalia poliuretanowa, półmatowa, szybkoschnąca. Powłoka dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, odporna na działanie czynników mechanicznych. odporna na działanie warunków atmosferycznych oraz na okresowe działanie wody, roztworów soli, kwasów i zasad.  POBIERZ  POBIERZ
FARBY SPECJALNE
EPIKOL 920 Następca farby EPICOAL 92Z. Farba epoksydowa, dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. Powłoka odporna na działanie rozcieńczonych kwasów i alkaliów, wody i atmosfery morskiej, agresywnych czynników atmosferycznych oraz gleby i czynników występujących przy katodowej ochronie konstrukcji.  POBIERZ  POBIERZ
EPITAN 60 Farba epoksydowa, grubopowłokowa do zbiorników cieczy palnych w tym cystern transportowych i instalacji przemysłowych na paliwa płynne i ciecze palne.  POBIERZ  POBIERZ
EPITAN 66 Farba epoksydowa, grubopowłokowa do zbiorników cieczy palnych w tym cystern transportowych i instalacji przemysłowych na paliwa płynne i ciecze palne.  POBIERZ  POBIERZ
EPITAN 70 Farba epoksydowa, grubopowłokowa nawierzchniowa przeznaczona do samodzielnego zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników i instalacji paliwowych, ściekowych, balastowych i magazynowych.  POBIERZ  POBIERZ
EPITAN 95 Farba epoksydowa, niskorozpuszczalnikowa, grubopowłokowa, nawierzchniowa do zbiorników na ciekłe produkty spożywcze przeznaczona do przechowywania i transportu wody do picia i do celów gospodarczych, a także do zbiorników na wino, piwo, soki owocowe, moszcze, oleje i tłuszcze jadalne eksploatowanych w temperaturze do 25 0C.  POBIERZ  POBIERZ
VSE Farba winylowa, nawierzchniowa, przeciwporostowa, tiksotropowa, bezcynowa.  POBIERZ  POBIERZ
FARBY TEMPERATUROODPORNE
OLITERM 22  Zestaw farb ftalowo-silikonowych do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej, narażonych na działanie temperatur do 200°C.  POBIERZ  POBIERZ
OLITERM 25  Zestaw farb ftalowo-silikonowych do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej i przemysłowej, narażonych na działanie temperatur do 200°C.  POBIERZ  POBIERZ
OLITERM 52  Zestaw farb silikonowych do zabezpieczania konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych, narażonych na działanie temperatury do 500°C.  POBIERZ  POBIERZ
OLITERM 55 P
 
 Szybkoschnąca emalia silikonowa pigmentowana aluminium.  POBIERZ  POBIERZ
OLITERM 60  Farba silikonowa pigmentowana aluminium.  POBIERZ  POBIERZ

 

Copyright © IMPA Dystrybucja.